top of page
משפחת קובלסקי
0161 - תמונה באדיבות יובל פוזנר.jpg

כאן יכתב מידע על המשפחה, מתי עלו לארץ (אם ותיקים הם), מתי ואיך הגיעו לבני דרור, ילדיהם, באיזה ענפים עבדו, כיצד היו חלק מהקהילה.

תמונות משפחתיות
לחיצה על תמונה תגדיל אותה. ניתן לשלוח תמונות נוספות ע"י 'הוספת תוכן' בתפריט

ראיון וידאו במסגרת דו שיח ראשוני בני דרור

רחל קובלסקי מספרת על הגעתו של אליעזר למושב ב1946

bottom of page