top of page
משפחת הרשפט
0161 - תמונה באדיבות יובל פוזנר.jpg

יעקב הרשפט שרזפט נולד בורשה שבפולין, ב29/11/1929, לדבורה וגרשון. עם פרוץ המלחמה הוסתר יעקב עם אחיו דרור על ידי ההורים אצל משפחה  גוייה. משם נדדו למקומות מסתור רבים ואחרים כולל מנזרים ובתי יתומים. ההורים נתפסו ונשלחו לאושוויץ ומשם לא שבו אחרי המלחמה.

בעקבות הלשנה הגיעו האחים למרתפי הגסטפו. בעורמה שוחררו ושבו להסתתר במנזרים עד שהוצאו על ידי שליחי תנועת הנוער בגמר המלחמה בבלגיה, לאחר הפלישה הגדולה. משם באמצעות חיילי הבריגדה הועברו לטולון, צרפת, למחנה צבאי המכין אותם לעליה, מבריסל לטולון, למחנה צבאי.

לארץ עלה עם אחיו ב-09/09/1945 דרך מטרואה ב', ונלקח למחנה מעצר עתלית.

בישראל השתתף יעקב בקרב נירים.

תמונות משפחתיות
לחיצה על תמונה תגדיל אותה. ניתן לשלוח תמונות נוספות ע"י 'הוספת תוכן' בתפריט
bottom of page