top of page
משפחת רוזנפלד
0161 - תמונה באדיבות יובל פוזנר.jpg
כאן יכתב מידע על המשפחה, מתי עלו לארץ (אם ותיקים הם), מתי ואיך הגיעו לבני דרור, ילדיהם, באיזה ענפים עבדו, כיצד היו חלק מהקהילה.
תמונות משפחתיות
לחיצה על תמונה תגדיל אותה. ניתן לשלוח תמונות נוספות ע"י 'הוספת תוכן' בתפריט

ראיון במסגרת יובל ה-50 לבני דרור

לתצוגה מס' דפים, ניתן לדפדף. לחיצה על הדף הסרוק יגדיל למסך מלא.

אלי רוזנפלד

רות רוזנפלד

סיפורי משפחה

לתצוגה מס' דפים, ניתן לדפדף. לחיצה על הדף הסרוק יגדיל למסך מלא.

על חייו של אלי - מתוך עליה חופשית.

סיפורי סבתא - - נכתב ע"י רות רוזנפלד 2004

bottom of page