top of page

גרשון יונס ז"ל

נולד בגרמניה ב-1921
נפטר ב10/05/2012 במושב בני דרור

גרשון נולד בשנת 1921 בברלין, גרמניה. עלה ארצה בשנת 1939 והתגייס לפלמ"ח בשנת 1944, היה בפלוגה ז', במסגרת המחלקה הגרמנית. עבר קורס מ"כים. התאמן יחד עם חבריו לפעול בעורף האויב הגרמני, במהלך מלחמת העולם השנייה. בסופו של דבר הם רק התאמנו כי רומל נוצח במצרים. השתתף בפעולות נגד האצ"ל בתקופת ה"סזון", בתל-אביב ובירושלים. באביב שנת 1945 הוא התגייס יחד עם אנשי מחלקתו לבריגדה היהודית. פעילות בצה"ל - בעת מלחמת העצמאות שימש כסגן מפקד מחלקה בגדוד 13 של חטיבת גולני. השתתף בקרבות נגד העיראקים בג'נין וסביבתה. השתתף גם בקרבות בחזית המצרית, בגבעה 86 מול חאן יוניס ובניסיונות לכיבוש עזה. השתתף בכיבוש אילת. פעילות אזרחית: גרשון הינו חקלאי ומרכז משק במושב השיתופי בני-דרור. ב-20 השנים האחרונות הוא משמש גם מורה דרך, ועובד בעיקר בהדרכת תיירים. גרשון יונס היה חבר מושב בני-דרור עד לפטירתו ב-10 במאי שנת 2012.

אורי.png
אורי.png
clouds.png
Image by Jessica Mangano

תרצו להוסיף הספד?

כאן תוכלו לכתוב דברי פרידה וזכרונות ואלו יתווספו לעמוד

bottom of page