top of page
משפחת אדמון / גורוכוב
0161 - תמונה באדיבות יובל פוזנר.jpg

אברהם גורוכוב אדמון הוא בנו של המלחין ידידיה גורוכוב אדמון, הוגה ויוזם הרעיון של מושב בני דרור.

ידידיה הגיע לארץ ישראל מדניפרופטרובסק שברוסיה (כיום באוקראינה) ב-1906 כילד יתום חרדי. 

כשהתחתן עם אישתו, חוה, הוא היה מורה בגימנסיה הרצליה. הזוג קנו בית ב עין כרם שליד ירושלים, כפר שרובו היה ערבי ומעט מאד יהודים גרו בו.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גורשה על ידי השלטונות הטורקיים למצרים בשל היותם בעלי פספורט רוסי, והם עברו הזוג לאלכסנדריה מצרים, שם התגייס ידידיה לצבא הבריטי ועבד כאזרח במודיעין הבריטי, מכיון וידע ערבית על בוריה. הוא היה אחראי על העברת כסף לסוכנים בריטיים שפעלו בשטחי ערב וטורקיה.

לזוג נולדו במצרים אברהם גורוגוב ושתי אחיותיו. כשנה אחרי שהשלטון הבריטי החליף את השלטון הטורקי חזרו משפחה לישראל, לבית בעין כרם. ידידיה שימש כפקיד בכיר במנדט הבריטי.

לאחר המלחמה חזרה המשפחה לעין כרם, ובשנות השלושים עבר ידידיה לפריז שבצרפת עם שלושת ילדיו.

חווה לבית טולמצקי נולדה באוקראינה ובגיל שנה עברה משפחתה לגור בתל אביב לאחר שנמלטו מאוקראינה בשל הפרעות ביהודים. חוה למדה להיות גננת ומורה אבל כשהורה הפלמ״ח התגייסה במחזורי הגיוס הראשונים בתקופה שבה הבריטים שלחו אנשי פלמ״ח לצנוח באירופה. היא רצתה לצנוח אבל לא אושר לה. חברתה הקרובה צנחה ואף חזרה בחיים. היא עברה קורס ממי״ם ראשון בפלמ״ח והגיעה לדרגת רב-סרן (בערך) ושימשה כמדריכה ראשית בג׳וערה (בית ספר של הפלמ״ח).

אברהם למד בפריז הנדסת חשמל. בגיל 16 רצה להתנדב ללגיון שלחם נגד פרנקו בספרד אך אביו מנע זאת ממנו.

עם פלישת הגרמנים לצרפת נמלטה המשפחה דרך נמל מרסיי באוניה למצרים ומשם לארץ ישראל.

אברהם התגייס לצבא הבריטי לפלוגת ההנדסה של ארץ ישראלים וקיבל דרגת RSM - רב סמל גדודי. ובתור שכזה ניצל את מעמדו על מנת לעסוק בהברחת נשק שלל גרמני מהמדבר המערבי לא״י וזאת על ידי זיוף תעודות מסע צבאיות בריטיות. תוך שרותו בצבא הבריטי המשיך לעסוק בהברחת נשק ותחמושת לארץ ישראל גם כשפלוגה ההנדסה עברה לאיטליה, משם דאג אברהם להעפלה לא חוקית של מהגרים וניצולי שואה. עם חווה טולמצקי התחתן ב-1944.

תוך כדי פעולות הברחה עסק אברהם בחזון הישוב שיבנה. כשפוצלה הפלוגה הועברו התכתבויות בין החברים במצרים מול החברים באיטליה, כשחוה טולמצקי, החתומה כ'חוה טל' היתה הנציגה מול הרשויות בארץ.

ב 1946 נשלפה חוה מהפלמ״ח ומונתה למפקדת גדוד הנשים של ההגנה בתל אביב. (עם קום המדינה גויסה לצה״ל אך עזבה תוך זמן קצר בשל היחס המזלזל לנשים).

עמירם נולד ביולי 1947 בבני דרור. לפי המידע שבידיו הוא מאמין שהוא הילד הראשון שנולד בבני דרור.

עם סיום מלחמת העולם השניה ושחרור החיילים הארץ ישראלים נשאר אברהם במחתרת באיטליה .כאשר הבריטים גילו זאת וגם את עיסוקו בהברחת נשק לישראל הוציאו נגדו פסק דין מוות שלא בפניו. 

הוא חזר לישראל ולבני דרור ב 1948 אך עמירם אומר כי זה לא ודאי. המשפחה עזבה את בני דרור פעמיים, ב 1950 וב 1953. 

ב 1950 עבד אברהם במשרד הביטחון ושוב ב 1953. ב 1954 עזבו המשפחה את המושב ועברו לגור במושב שדמה.

תמונות משפחתיות
לחיצה על תמונה תגדיל אותה. ניתן לשלוח תמונות נוספות ע"י 'הוספת תוכן' בתפריט
bottom of page