top of page
משפחת אברהם
0161 - תמונה באדיבות יובל פוזנר.jpg

אם אי פעם יכתבו תולדות מושב בני דרור וביחוד תולדות הפרדס כאחד הענפים המרכזיים, והגדול שבכל ענפי המשק - ירשם יצחק אברהם ז"ל כאחד ממניחי היסור, המסורים והמתמידים בעבודתם.

נשמח להוסיף מידע על המשפחה, מתי עלו לארץ (אם ותיקים הם), מתי ואיך הגיעו לבני דרור, ילדיהם, באיזה ענפים עבדו, כיצד היו חלק מהקהילה.

תמונות משפחתיות
לחיצה על תמונה תגדיל אותה. ניתן לשלוח תמונות נוספות ע"י 'הוספת תוכן' בתפריט

ראיון במסגרת יובל ה-50 לבני דרור

לתצוגה מס' דפים, ניתן לדפדף. לחיצה על הדף הסרוק יגדיל למסך מלא.

נעמי אברהם

bottom of page