top of page
משפחת אושר
0161 - תמונה באדיבות יובל פוזנר.jpg

אריה  אושר נולד ב28 לינואר 1938 בצרפת, וסבו שגר ברחובות והיה האופוטרופוס שלו  העלה אותו לארץ מבית היתומים כשהיה בן 10 דרך עלית הנוער, בדצמבר 1949.

בארץ שהה אריה במוסד רמת הדסה במשך חצי שנה ולאחר מכן נשלח לקיבוץ גבעת חיים, שם למד ועבד עד הפילוג ב-1951.

חבורת  הנוער פורקה אך אריה מעיד כי שנותיו בחינוך בקיבוץ היו יפות ומאושרות.  אריה שירת בשריון, ולאחר השירות הצבאי שירת שנה נוספת בישוב אייל, שם החליט  להיות חבר. אחרי 7 שנים עזב לבני דרור כדי לספק מסגרת חינוכית לבנו גל  שהיה בן שנתיים. יוכבד נוסבאום נולדה בישראל , 30/09/1934. לבני דרור הגיעו  כמשפחה ללא אמצעים וחיפשו מסגרת חקלאית ומסגרת חינוכית וחיי שיתוף וזה מה  שמצאו.

אריה העיד שמשפחתו נקלטה בצורה טובה ומיד היו להם זוג חברים. הם הצטרפו לפעילות חברתית, וועדת תרבות ובריאות.

גם מבחינה מקצועית לא היה לו כל קושי וחצי שנה היה טרקטוריסט ואז נכנס לענף הפרדסנות.

בבני דרור אריה ראה שיפור ברמת החיים והדיור וזכר לטובה את יובל ה-40 וה50 ואת חגי הבאת הביכורים וההכנות סביב החג.

ליוכבד ואריה 3 ילדים, גל, תומר וליאת. תומר אושר גר בבני דרור עם אישתו וילדיו.

תמונות משפחתיות
לחיצה על תמונה תגדיל אותה. ניתן לשלוח תמונות נוספות ע"י 'הוספת תוכן' בתפריט

ראיון במסגרת יובל ה-50 לבני דרור

לתצוגה מס' דפים, ניתן לדפדף. לחיצה על הדף הסרוק יגדיל למסך מלא.

תומר אושר

אריה אושר

bottom of page