top of page

חברי מושב בני דרור

brown-ripped-pieces-paper-white-background 4.png

בטבע ובטיולים

טיולים של חברי המושב במשך השנים

brown-ripped-pieces-paper-white-background 4.png

קבוצות, כיתות, מסדרים.

קבוצות גיל בתמונות בית גן, בית ספר וכו'

brown-ripped-pieces-paper-white-background 4.png

ותיקי המושב

ותיקי המושב בשנים האחרונות

חברי בני דרור נפגשים

תמונות שלא 'נופלות' על קטגוריה של חברי המושב בכל הגילאים והשנים. מוזמנים להוסיף תוכן!

לחיצה על תמונה תגדיל אותה.

אקראי
תמונות
וידאו
מסך מלא ביוטיוב.jpg

תמונה המדגימה את מראה הלחצנים הרלוונטים

כיצד לצפות בקטעי הוידאו על מסך מלא:

יש ללחוץ על הכפתור עם הסימול האוניברסלי "נגן" על הסרטון בו תרצה לצפות (ריבוע אדום עליו משולש לבן הפונה שמאלה).
על מנת להגדיל את הוידאו כך שיופיע על מסך מלא יש לגשת לריבוע החתוך בפינה השמאלית התחתונה של נגן הווידאו וללחוץ עליו.
על מנת לצאת ממסך מלא יש ללחוץ שוב בפינה השמאלית התחתו
נה של נגן הווידאו, או ללחוץ פעמיים על הסרטון.
ניתן להגדיר את איכות התמונה המוצגת ע"י לחיצה על גלגל השיניים, ולהגדיל לאיכות הצפייה הגבוהה ביותר. (סרטים ישנים שהומרו לקובץ דיגיטלי עדיין יהיו מטושטשים קמעה).
אם יש לך בעיות בצפייה בסרטונים, יש לוודא שיש לך את הגרסה המעודכנת ביותר של הדפדפן בו את/ה גולש/ת.

bottom of page