top of page

ואם אחד מאיתנו
הולך מעמנו
משהו מת בנו -
ומשהו, נשאר איתו

כל המעונין.ת כי ננציח או נוסיף לאתר את קרוביו מבני דרור שהלכו לעולמם
מוזמן/ת לשלוח את מלל ההספד, כתבו את סיפור החיים של מי שתנציח, שמו.ה, כינוי, עיסוק, מאפיינים, סוג הקשר בניכם. מה הוא/היא אהבו לעשות? היכן נהנו לבקר? במה הצטיינו? הישגים וסיפור שנצרב באופיים והשקפת עולמם המיוחדת. כיצד היית רוצה לזכור אות/ה? אפשרי להוסיף שיר או משפט. רצוי מאוד עם תמונה של המנוח/ה וההספד.

או במייל
 
bneidrorsheli@gmail.com

bottom of page