top of page

עלון בני דרור 'נגלה' בפשפוש אחר גליונות ישנים של דף לחבר שנשמרו במרכז תיעוד תל מונד, ולא ידוע מתי התחיל, תדירותו וחשיבותו במשק.

כחברה שבין ערכיה הבסיסיים נמנים השיתוף והדמוקרטיה הישירה, גם בבני דרור היה מקומון עוד מימיו הראשונים, וזה שימש כלוח מודעות, גילויי דעת, דו"חות של ועדות ובעלי תפקידים וסיכומים משקיים וחברתיים נרחבים

משה ניצן ז"ל, שהגיע לישוב מגוש עציון והשתלב במשק עד שנהרג בהפגזת חדר האוכל, היה חלק עיקרי בעריכת הגליון,

מהיום שקיבל על עצמו את התפקיד הזה ועד יומו האחרון. בזכרונות החברים ממנו סיפרו שהצליח להעלות את העלון מצורתו האינפורמטיבית היבשה (דוחו"ת וסיכומים) לכתב עת בעל צורה ותוכן מדריך ומכוון. הוא תיכן ושקד על פיתוחו והרחבתו כך שחברי המושב ציפו להופעתו וסייעו בהעלאת דעות ורעיונות.

ממבט על השפה והציורים שבגליונות שיש ברשותנו, החליף את משה בתפקידו אריה חצרוני, שהיה 'דבר המערכת', וגם הוסיף ציורים ואיורים מיוחדים ובלעדיים, ומלבד חישובי הרווחים בענפים השונים וסיכומי אסיפות היו גם דיונים על הנעשה בענפים השונים, שמחה באירועים שונים ודיון בנוער ובחינוך.

בידנו רק 4 גליונות משנת 1953 ו4 גליונות משנת 1962 שנמסרו למרכז תיעוד תל מונד, ככל הנראה ע"י לויה לוי ז"ל.

ישנם עלונים ישנים יותר, טרם 53.

על פניו נראה שהעלון יצא חודשית והמספור החל מההתחלה כל שנה. לא ידוע אם היו גליונות בין לבין השנים. 

אם יש ברשותכם העתק או דף מתוך אחד הגליונות בבקשה מיסרו אותם לסריקה. הם יחזרו אליכם כמו חדשים!

עלון בני דרור אפריל 1953
אפריל 1953
מאי 1953 גליון מס' 3
עלון בני דרור מאי 1953 גליון מס' 3
אוגוסט 1953 גליון מס' 6
עלון בני דרור אוגוסט 1953 גליון מס' 6
עלון בני דרור מאי 1962 גליון מס 1