top of page
Search

פתחתי את האתר (לא רשמית, לא לכולם)

Updated: Mar 20, 2023


פתחתי את האתר לצפייה של האגודה. כרגע מורגש החוסר, אבל זאב עשת התלהב מהרעיון וביקש לראות. פ

ותחת את הצפייה בwix ולמעשה 'מפרסמת' את האתר כדי להציגו כאתר מתפקד לזאב ולמירי.

אולי בעתיד ירכש דומיין?

המרחק מ 0 ל 1 גדול הרבה יותר מאשר המרחק מ 1 ל 2, מ 2 ל 3 וכן הלאה, משום שהצעד הראשון שבין האין ליש- הוא השלב הקשה ביותר. אז פה אני משקשקת - האם זה ויזואלית מרשים ונגיש מספיק כדי שה'ריק' יכוסה?

6 views0 comments

Recent Posts

See All

חופשה מהחופשה?

בכל פעם שנראה כאילו השתלטתי על כמות התכנים, או "סיימתי" ערך גדול - ויקס מערבב את האופציות. הוספתי את כל המשפחות, כמעט. ועדיין ישנם פרטים חסרים כמובן. בניתי על תפריט מיוחד של ויקס רק כדי לגלות שהוא עוד

コメント


bottom of page