top of page

הופעות ומייצגים שונים שטרם הוגדרו..

על הבמה, בחזרות, מופע עם 2-3 תמונות שלא ידעתי היכן להניח...

כדי שיהיה רצף לגלריה ופרטים על כל תמונה ואירוע - אשמח אם תצרפו מידע ואלבומים משלכם.

bottom of page