top of page

אירועים שונים שטרם הוגדרו.

חברי מושב ומרכז התיעוד בתל מונד אספו תמונות מאירועים מרכזיים בחייהם ששולבו עם המושב. חתונה, ארוחת ערב מושבית, כינוס במועדון ואחרים שלא ידעתי לאן הם שייכים. כדי שיהיה רצף לגלריה ופרטים על כל תמונה ואירוע - אשמח אם תצרפו מידע ואלבומים משלכם.

bottom of page