top of page

'שלג' בבני דרור

בפברואר 1950 היתה תופעהת מזג אוויר נדירה ושלג כבד כיסה את רוב חלקי הארץ, כולל מישור החוף והנגב, ולא פסח על המושב. נפילת פתיתי השלג לוותה בטמפרטורות נמוכות במיוחדונמשכה שעות רבות, אך בלב השרון נמשכה כחצי שעה בלבד. רבים מילידי הארץ לא ראו כלל שלג עד אותו יום ולחברים לא היה ציוד חורף ובגדים מתאימים. למרות זאת צולמו תמונות נדירות.

בשנות ה-90 מאז היו אירועים אקראיים "כמו שלג": ברד כבד כיסה את המושב וסביבתו בלבן. הצטברות הברד הפתיעה את החברים שמיהרו לצלם את המחזה המדהים. מרדכי פורטה נסע לבית הספר היסודי בתל מונד והוציא את ילדי בני דרור מהכיתות כדי לחזות באירוע הטבע הנדיר, וכששבו הילדים לכיתות ספגו נזיפות מהמורים המזועזעים על חוסר האחריות.

bottom of page