top of page
יעקב בבית המלאכה.jpg

יעקב מאור

יעקב מאור נולד ב1927 באינסטנבול טורקיה, ועלה לישראל ב1943. למושב בני דרור הגיע יעקב בשנת 1949 עם רעיתו זהבה הטרייה ועוד 4 משפחות שהיו חלק מקבוצת השרון אליה השתייך.
יעקב השתלב בענפי המשק השונים, בעיקר במספוא וברפת, אבל הוא זכור בעיקר כמרכז המחלקה של המושבים השיתופיים ורכז חברת הילדים במשק. מלבד חינוך ופעילות לילדים, ידו היתה בשלל חומרים ועבודות: בכריכת חוברת חצי היובל לבני דרור ניתן לראות את סגנון הציור המעוגל והסימטרי. גם עץ היה לחומר גלם. עץ זית היה חומר גלם לעבודות שונות: ילדי בני דרור נהגו לחפש בשולי הדרך חתיכות מתאימות,אלו הובאו למושב. אז העץ עבר יבוש, סילוק חלקים גרועים ובהנחיית יעקב פוסלו והוכנו דברים יפים. היה גם אוסף מפואר של פוחלצי ציפורי בר אותו שמר במנועדון הירוק. הילדים זוכרים את רי הפורמלין שמילא את האוויר במועדון.

יצירותיו של יעקב

bottom of page