top of page

מופע חצי היובל, 25 שנה למושב בני דרור

1971, חגג מושב בני דרור 25 שנה. אז, היה זה נס גדול. מנקודת ההתחלה במחנה גן עדן למקום הנוכחי, משממה וחוסר למושב פורח, מגל העזיבות לחברים פעלתנים ונחושים.

"החלום ושכרו". כך נראה באותה העת ישוב בני דרור לאברהם הרצפלד שהגיע לברך ולצפות במופע. ישוב שפותר את חלומותיו ונחלתו שפרה עליו.

"גם מבעד לאפלה, בתוך הקהל שאיפלס את כיכר העצרת, ניתן היה לחוש את כוחה של האדמה, נשימת השדות והפרדסים, שמחת היצירה ושפעת התנובה פרי עמל משותף ועזרה הדדית".

מה כבר יש להציג?...

בצער רב אין תיעוד רב בתמונות ואין וידאו של המופע. מה שיש - זה רק את התוכנייה, וה"מסביב".

אם יש לכם תמונה, מיצג, וידאו, תיעוד נוסף של האירוע המיוחד הזה בכל פורמט - אשמח אם תעבירו לארכיון!

הזמנה

הזמנה לאירוע

תמונות מהאירוע

החוברת - 25 בני דרור 1946-1971

חוברת הרשמית של חגיגת חצי היובל לבני דרור היתה לשם דבר ואף הוגשה להרצפלד ולכתבי עיתון שסיקרו את האירוע.

כל חברי המושב היו לחלק: יעקב מאור צייר את העטיפה המפוארת, חברי המושב כתבו על בני דרור, פרי עטם: אסף דובנוב, חוה נווה, יהודית חצרוני, חיים גרינברג, עליזה יוגב, רות רוזנפלד, יהודה רוזן, נתן בר און, אריה חצרוני, ניסים בן שפרוט, יעקב מאור, מיכל שחר, אריה יוגב, ורבים אחרים, את האיורים והקישוטים ציירו נורית גליזנר וחגית חגי.

החוברת

קטעי קריאה