top of page

דף לחבר - המקומון הפנימי של בני דרור.

העיתון המקומי "הדף לחבר" היה לשם דבר בקהילה ובישוב. היתה זו פלטפורמה רבת שנים שאפשרה לחברים להיות שותפים/ות ולקבל עדכונים על הנעשה בישוב כל חודש. רב השיח בין דפי הגליון כללו תלונות, דעות, רעיונות וגיבוש מאחורי הדפים. לידות, פטירות והספדים, אירועים משמעותיים של חתונה או הגעה למצוות, אירגון השתלמויות מקצועיות וסיכומי ועדות ליוו את הגליונות במהלך השנים, ודוחו"ת עם סיכום קצר מכל ענף במשק הופיעו כדרך קבע.

עם כניסת המחשב האישי  לכל תחומי החיים, השתנו דרמטית פניו הגרפיים של העלון (לטובה) והפקתו הטכנית נעשתה קלה ופשוטה, אבל במשך כל שנות הגיליון ואף במקומות הקודם (עלון בני דרור בשנים הראשונות של המושב) מלאכת איסוף החומר היתה קשה ולא מוערכת. בספרו של אריה חצרוני 'בצבת הקיום' נכתב על דני לורברט והמקומון:

"מאז נתקבל דני לבני-דרור, יש לו עוד עיסוק, שקיבל עליו ללא שום ערעור והתחרות. שומר הוא על תפקידו זה במסירות, באחריות ועקביות. מדי שבוע בשבוע היה מוציא לאור "דף לחבר". הוא הכותב, הוא האוסף חומר, המשכפל, עוזרתו הנאמנה בשכפול הדף - היא רות רוזנפלד. גם האיור מעשה ידיו של דני.  לפעמים מכניס הוא את הגליון לתא הדואר של החבר.

כאשר דני יוצא למילואים, מרגישים החברים מיד בחסרונו ושואלים - מה קרה ל"דף לחבר"? כאילו עד כה נפל הדף הישר מהשמים לתאם".

עם תחילת המלניום הופסק פרסום דף לחבר. קבלת אינפורמציה מימסדית מקבלים החברים באמצעות פרוטוקול הישיבות בתא הדואר, מידע על אירועים ותכנון חגים ניתנים בוואטסאפ ובאתר הועד המקומי, והחלפת דעות מתוקשרת בקבוצות וואטסאפ.

מזל גדול יש למושב בני דרור ולארכיון, על שמירת הגליונות לפי סדר הוצאתם ע"י דני לורברט.

הגליונות עדיין נאספים וחלקם הגדול נסרק והועלה לאתר. ניתן לצפות בהם לפי שנה, חודש ומס' גליון, לקריאה ולהנאתכם.

אם ישנה טעות בגליון, כפילות בדפים, גליון/דף חסר שנמצא באחזקתך משנות ה-60 בבקשה הוסיפו ב'הוספת תוכן'.

הדף לחבר
1972

זו השנה בה 'חזר' הגליון לחבר לאחר ניסיון קודם, הפעם בלי יומרות ופניה לשתף את החברים בדעות ורעיונות.

סה"כ שנת 1972 מתחילה מגליון 1 עד גליון 35 - שנה פוריה מאוד למרות שהתחילה באמצע!

הגליונות מוספרו מההתחלה, והתחילו מאמצע השנה, כשבכל חודש בין 4 ל-5 גליונות.

1972
1973

1973 שנה מתחילה מגליון מס' 36 עד גליון 85.


השנה מתחילה בקָרָה, ראיונות לא שגרתיים עם אנשי השבוע, סיפור בהמשכים של אריה יוגב,

הזמנתו של משה (מושיקו) מטרני למסיבת ט"ו בשבט ע"י שר החקלאות דאז (חיים גבתי),

וגם חגיגת חצי היובל למדינה הצעירה.
ישנם גם עדכונים מכל ישיבה, דוחו"ת על רווחים הפסדים ותכנונים לחקלאות לאורך כל השנה,

וגם עדכונים בוערים על המצב הבטחוני, עדכון ההכנות לחגים - ואיחולי החלמה, גיוס קל, לידת תינוק וכו'.

1973
1974

1974 החלה מאפריל, ולא יצאו גליונות בחודשים מאי, אוקטובר ונובמבר.


השנה מכילה את גליונות מס' 86 עד גליון מס' 104.
לאורך השנה מוצגים דברי מרכז המשק, הודעות שונות וסיכומי אסיפות

והרבה פניות לחברים ולנוער לשתף ולהוסיף לעלון,
וגם נוסף מדור - מדור התגובות, אליו החלו החברים לשלוח תגובות על הנעשה בעילום שם.

לדברי המערכת זו כבר התחלה!

1974
1975

1975 שנה רצופת גליונות, אך לא בכל חודש היה מה לספר. השנה מתחילה מגליון מס' 105 עד גליון 131.

נקנתה עגלה נגררת משוכללת לחלוקת תערובת לענף הרפת ב22,000 ל"י,

הוזהרו החברים שלא להשתמש ברובים בתחום המשק לבל יוחרמו,

פורסמו בתחילת השנה דוחו"ת על הענפים השונים,

מנעולים הותקנו על תיבות הדואר שבצרכניה,

ההצבעה לחברות במשק שונתה והורדה האופציה של 'נמנע',

נערכו פיקניקים משותפים והמגרש משחקים שופץ.

1975
1976

1976 התאפינה במס' גליונות רב מאוד, אך הם כללו דפים ותוכן מועט. השנה מתחילה מגליון מס' 132 עד גליון 169.

גליון 156 (אוגוסט) חסר.

משפחות צעירות אירחו כ-10 בני נוער מארה"ב לבקשת התנועה 'יהודה הצעיר'.

ועדת חינוך ארגנה לימודי נגינה על חלילית, גיטרה וכלים נוספים.

המכונית המושבית הוחלפה מפיאט אדום ל'אוסטין' מסחרית.
תגובות ודעות הועלו ע"י החברים, דוחו"ת פורסמו, ובין עשרות אלפי אפרוחי הלהקה שהוכנסו ללול נגלה גם... תוכי ננסי לבן!

1976
1977

שנת 1977 מתחילה מגליון מס' 170 עד גליון 208.

נקלטו 8 משפחות, נקנתה סוסה לרכיבה, החלו בבנית צרכניה,

שני חברים נשלח להולנד לסיור מקצועי למגדלי פרחים, דוד עשת בשליחות המדינה הגיע לניו יורק,

והחלו דיונים לגבי בנית בריכת שחיה וכל הכרוך בכך...

ואז איחולים וחגיגות להקמת בית הכנסת.

1977
1978

1978 מתחילה מגליון מס' 209 עד גליון 243.

בשנה זו חברים שהגיעו לגיל 60 קיבלו פטור מהעמסת עופות,

נעשה נסיון לסדר וחינוך הנוער ש'משאיל' כלי רכב חקלאיים ולא מחזירם,

נזרעו 70 דונם תפו"א, ועדת התרבות החלה להקרין סרטים במשק אחרי הפסקה של 7 שנים (השנים הרזות)

ונרכשה עגלה חדשה לחלוקת הירק ברפת.

הושלמה בניית הצרכניה ונבנו 7 בתים חדשים.

1978
1979

1979 מתחילה מגליון מס' 244 עד גליון 270.

בפברואר יש כמה גליונות עם המס' 248, ככל הנראה בטעות. הם 'מונחים' לפי הסדר.
חודש אוקטובר לא יצא הגליון.
בשנה הזו סודרה תאורה למגרש הכדורסל, הוחלט להשקיע במפעל פלסטיק,

בפרדס בוצע צילום אוויר אינפרא אדום חדשני בסך 25,000 לירות כדי לאתר איזורים נגועים וחלקות לא מפותחות,

הוחלט לרכוש טרקטור פורד, 70 דונם אבוקדו ננטע בפרדסים,

ושוב עולה דיון של מושב שיתופי - לאן? 

1979
1980

1980 קיימת במלואה, מתחילה מגליון מס' 271 עד גליון 294.

מקלט חדש נבנה באיזור המגורים הצפוני-מזרחי,

מכסחת חדשה נוספה לענף הנוי,

מחיר נסיעה במכונית המשק הועלתה ל8.50 ל"י לק"מ,

נחנך בית כנסת במושב לראשונה מיום יסוד המושב.

יעקב מאור הציג בתערוכה את יציורתיו במועדון לחבר,

והוקמה פינת משחקים ברחבה ליד המקלט.

1980
1981

השנה מתחילה מגליון מס' 295 עד גליון 321
 

גל גנבות פקד את המשק והחלו תורנויות שמירה סביב המשק החי והמשק כולו ואף ננטעה גדר חיה של שתילי חוש חש.
המשק חגג 35 שנה לעליה על הקרקע עם רקדני טנגו, אופנים, חולבים וחולבות וחגי השומר הקטן,

והמושב גם הרכין ראש לזכר 40 שנה לנפילת חיילים בשבי הגרמני שביוון וכריתים, חברי פלוגת חפרים 401.

הפרדס החל להשתקם באטיות אחרי מותו של יצחק אברהם ז"ל,

וקשת רבה של קליפים המיועדים ליצוא החלו ללפרוח על 1200 דונם, וגם בית אריזה חדיש הוקם גם כן.

חסר חודש מרץ (לא יצאו גליונות דף לחבר בחודש זה).

1981
1982

1982 שנה פוריה,

מתחילה מגליון מס' 322 עד גליון 345.

1982
1983

1983 מתחילה מגליון מס' 346 עד גליון 366.

1983
1984

1984 חלה מהפכה בגליונות! צורך דפוס אחרת נוצרה והדפים לא הודקו יחד במהדק וזכו לשער צבעוני!

לגליונותנוסף דף תוכן 'בגליון זה' ובהמשך נוספו פינות קבועות, כמו 'מדיוני המזכירות', פינת 'מכאן ומכאן', ו-'מהנעשה במשק'.

השנה מתחילה מגליון מס' 367 עד גליון 382. חסרים כמה חודשים (מרץ ויוני)

1984
1985

1985 מתחילה מגליון מס' 383 עד גליון 400. חסר חודש אוגוסט.

השנה הזו עמוסה בשירים, סיפורים, תגובות ודעות של החברים.

נחנך מועדון הנוער (היכן שהוא כיום מתחת למזכירות,בעבר היה שם מועדון לחבר),

הותקן משקל אלקטרוני משוכלל ברפת לשקילת בקר, נסללה רחבת חניה ליד המזכירות,

וטרמפיאדה עבור החיילים היתה לשיחת המושב.

1985
1986

1986 שנת יובל, ההתרגשות בשיאה וכולם נרתמו לחגיגה.

מתחילה מגליון 404 עד גליון 425.

1986
1987

1987 מתחילה מגליון מס' 425 עד גליון 442.

שנה עמוסה באירועים: צעדת טו בשבט מושבית, הקמת סככת דינוג בבית האריזה לקליפים,

כניסתו של ד"ר ג'פרי לדרר לתפקיד הרופא במושב ויציאתה לפנסיה של מרים רוזן מעבודתה מהמרפאה

וגם דיווח על הקמת בניין המועצה של לב השרון על גבעות העופר.

1987
1988

1988 מתחילה מגליון מס' 443 עד גליון 459.

נרכשו 9 עגלות בהריון מתקדם לרפת, חברים יצאו לקורס נהגי אמבולנס כדי לרכז מערך עזרה ראשונה במושב בלילות בהן אין אחות, היו גם השתלמויות שונות מטעם ענפים שונים.

דני לורברט החל בהקמת ארכיון לבני דרור, מיכל ויהושוע שחר ויצחק אלמוזלינוס חגגו 50 ו-55,

וסימה האחות נכנסה לעבודתה במרפאה.

1988
1989

1989 מתחילה מגליון מס' 460 עד גליון 471.

ערוץ וידאו קהילתי הוקם במושב, ונעשתה עסקה עם ספריית קלטות וידאו שהעבירה סרטים להקרנה - לפי שאלון רצון החברים.
אושרה הקמת חנות ל'סופר קיד' ונעשתה מסיבת בר מצווה משותפת אחרי שנים שלא התקיימה עקב מחסור בכמות הילדים.
שרב כבד תקף את המטע והביא לנזק גדול, ואז הגיעה מכת קור קשה. בני דרור חגגו בשקט 43 שנים.

1989
1990

1990 שנה פוריה, מתחילה מגליון מס' 472 עד גליון 485.

ברפת הוקמה שלוחה לגידול עגלי חלב, במפעל הרהיטים אושר קו יצור מטבחים, מקהלת בני דרור הופיעה לראשונה במסיבת חנוכה משותפת עם חרות ומשמרת, שהדליקו יחד את נרות החג במועדון הותיקים. קבוצת חברי כפר חיטים ביקרו במושב כדי לשאוב השראה לשיפור המצב הכלכלי והחברתי שבמושבם, תחנת הדלק הועברה למקום קבוע, לצרכניה הוכנס מחשב חדש, מועדון הנוער עבר שיפוץ ושיקום, הגברים של המושב יצאו ליום כיף והמשק החל לשפץ בתים ישנים ופנויים לשם איכלוסם מחדש.

1990
1991

1991 מתחילה מגליון מס' 486 עד גליון 499.

בשנה זו נפרדו סופית ממלחמת המפרץ, ולכן גם לא חגגו חלק מהחגים. אריה יוגב סיפר על טיוליו במזרח הרחוק, החורף איחר להגיע, הבקשה לשפץ חיצונית את הארכיון של המושב לא אושרה, אבל אושר רכב לשמירה על המשק החל משעה 20:00, והוקמה ועדת איכות סביבה מושבית.

1991
1992

1992 מתחילה מגליון מס' 500 עד גליון 509, ומסתיימת בספטמבר, ובשנת 1993 לא יצא כלל הדף לחבר.

1992
1994

1994 יצאו רק שני גליונות, וזה היה סופו של הדף לחבר.

1994

עלון דרורים / העלון לתושב.

שנת 2003 נעשה נסיון לבנות אתר למושב שאמור היה להכיל את המידע מהוועד המקומי, האגודה החקלאית, המועצה האזורית.
הועלו 3 גליונות של מה שנקרא "העלון לתושב", שם זמני שלא השתנה. מגליון מס' 2 עד גליון מס' 4.
לא ידוע מי כתב אותם, היכן גליון מס' 1 ומה עלה בגורל העלון.
לכל מידע ושיתוף בבקשה פנו לערך 'הוספת תוכן' כדי שאוכל לתת קרדיט לכותב/ת ולספק מידע נוסף ואולי את העלונים נוספים.
עלון דרורים
עלון דרורים 2

עלון בני דרור

16.2.2003

 

שלום לכל התושבים.

שוב העלון בפניכם, ולו באיחור מה, ועדיין בשם זמני  - לא קיבלנו ולו הצעה אחת לשם אחר... גם לא קיבלנו מאמרים, או מכתבים למערכת. אבל אנחנו עדיין מלאי תקווה - ואפילו קיבלנו שתי בקשות להשתתף בעריכת העלון - ונקווה שבעלון הבא כבר נוכל "להתפאר" במערכת, עורך, ואולי עוד בעלי תפקידים: בהתנדבות, כמובן.

להזכירכם - העלון יוצא מטעם הועד המקומי במטרה לעדכן אתכם בתחום המוניציפלי, בפעילות הועד בתקופה החולפת, ובמעקב שוטף בנושאים הנוגעים לחיי הקהילה במושב.

אז מה חדש

תקציב פעילות

תקציב הועד המקומי הוגש לאישור המועצה האיזורית, כפי שמחייב החוק. נוכח מצוקת התקציבים הציבוריים (דווחנו על כך בעלון מס' 1) - טרם ידוע מה יהיה תקציבנו הסופי, ולכן, בהנחיית המועצה האיזורית, ממשיך הועד לפעול לפי מסגרת התקציב שהגיש, ומסגרת זו דומה, בעיקרה, למסגרת התקציב של שנת 2002: מעט מאד כסף לתשתיות, סכומים סבירים יחסית לתחזוקה שוטפת ופעולות תרבות וחינוך.

עם זאת, תולה הועד תקוות בשני מקורות שיסייעו בהגדלת התקציב וכתוצאה - יאפשרו לועד הקצאת משאבים להמשך פיתוח התשתיות במושב: המשך שיפור בתשתית הכבישים והתאורה, סלילת מדרכות ונוי - הכל בחלק הותיק של המושב:

1. המועצה האיזורית מקדישה בימים אלו מאמצים להקצאת כספים לשיפור משמעותי של רחבת הדשא (או מה שנשאר ממנו) במרכז המושב (בין ציר בית-הכנסת - קופת חולים - מועדון ותיקים   לציר מזכירות-צרכנייה. אולי שמתם לב- כבר נשתלו שתילים חדשים לאורך הכביש מצד דרום לרחבת הדשא, ואנו מקווים שבחודשים הקרובים אמנם נקבל תקציב מתאים לטיפול יסודי ברחבה כולה.

2. המושב, באמצעות הועד, תובע מכפר האבות פרוטיאה תשלומי ארנונה, והנושא תלוי ועומד   בבית-משפט. על פי פסק דין חדש של בית המשפט העליון בעניין דומה  - אנו בדרך הנכונה. אם   יקבע כי אמנם אנו זכאים לגבות ארנונה זו - יגדל התקציב במידה ניכרת ביותר, ויאפשר התקדמות מהירה בהוצאת תכניות פיתוח אל הפועל.

 

נושאים שבשיגרה

1.  ניהול כספי: המערכת הכספית של הועד המקומי עברה לניהול מנהל חשבונות עצמאי. בתום   הרבעון הראשון נוכל לדווח לכם על הוצאות בפועל מול תקציב.

2. תשלום מיסי ועד: צו המיסים החדש לשנת 2003 התפרסם בקרוב, וכבר קיבלתם הודעות חיוב לתשלום.  כזכור - ניתן יהיה לשלם מיסי ועד באחת משתי דרכים: את מלוא הסכום השנתי המגיע בתשלום מידי אחד - ולקבל הנחה של 2%, או - בששה תשלומים דו-חודשיים עוקבים, בשיקים לפקודת ועד מקומי בני-דרור, ללא הצמדה וללא ריבית. הסדר התשלום עם חברות האשראי ויזה   וישראכרט התעכב מעט, אך בקרוב נוכל לבשר כי אפשר לשלם מיסים גם באמצעות כרטיסי   אשראי של חברות אלו, באותם תנאים.

3. אחריות לנושאים שוטפים: רשימת האחראים לנושאים השונים מצורפת. על מנת למנוע כפילות ו- "נפילה בין הכסאות" - נא להפנות כל בקשות ותלונות לאחראים אלו בלבד.

4. הערכות לשעת חירום: בתיאום עם המועצה האיזורית וגורמי הבטחון, בראשות חבר הועד יוסי   נוריאל, וצוות הבטחון במושב, הוקם צוות חירום ישובי ("צח"י") המופקד על מערך החירום במושב, בתקווה שלא נאלץ להשתמש בשירותיו של הצוות לעולם.

פינת המפגע התורן

החלטנו ליצור פינה בעלון על מנת שאנחנו, ואתם, נוכל להתריע בה, מעת לעת, על מפגעים או מטרדים שמכערים את הסביבה או טורדים את מנוחת כולנו. נתקלתם במפגע? דווחו לנו.

מפגע ראשון

גזם מסלקים פעם בשבוע, ביום א'. הודעות על כך נשלחו לא פעם. ומה קורה? אנחנו לא טורחים להורות לגננים המגיעים, דווקא להכעיס, בימי שני ואילך, לפנות את הגזם על חשבונם. תחת זאת, לפעמים אפילו כבר בימי ראשון, שעה לאחר שהגזם פונה, צומחות מול עינינו, כל השבוע, ערימות גזם חדשות וטריות, כי הגנן, מה לעשות, אינו יודע שאסור לו (על פי חוק!) להשליך גזם במקום ציבורי, או מתעלם מכך, או שאנחנו "שכחנו" או לא טרחנו או לא היה לנו נעים להעיר לו על כך.  התוצאה ברורה לכל - הערימה מתייבשת מול עינינו עד יום ראשון הבא, משמשת מקור שואב לעוד אשפה, מכערת את הנוף. מגדילים לעשות אלו שמרחיקים את "העדות" מגבול ביתם לפינת הרחוב המרוחקת... שלא ידעו....

מרגיז. מאד. וטורד את שלוותם של חלק מאיתנו שאינם מוכנים להשלים עם תופעה כזו, ובצדק.  

אל תהססו להעיר לשכניכם - על מנת שיעירו לגנן שלהם, ויפקחו על פעולתו. כדאי גם לזכור שהמועצה האיזורית תשלח בקרוב, דרך קבע, פקח שיתן דוחו"ת שבצידם קנסות על השלכת אשפה וגזם לרשות הרבים שלא בימים המותרים - וחבל על הכסף....

מפגע שני

שמחנו כשהוצבו מיכלי איסוף לבקבוקי פלסטיק. אבל אלו - משום מה - משמשים את ילדינו למשחק... (קשה לנו להניח שיד בוגרת יותר משתתפת "במבצע"). פעם אחר פעם נפרצו המיכלים על מנת למצוא פקקים שפרסים בצידם.. כשתופעה זו נפסקה - נפרצו המיכלים סתם כך, או שמא יש סיבה מיוחדת לכך שנעלמה מעינינו.  כך או כך - אל תתביישו להעיר על כך לילדים העוסקים בכך, ועודדו את ילדיכם להמנע מכך ולהעיר לחבריהם על כך גם כן. אחרת - התופעה, כנראה, לא תיעלם.

מפגע שלישי

רובנו חובב כלבים. זו לא סיבה להתעצל ולאפשר להם לעשות את צרכיהם בגינות הציבוריות - למרות השילוט, למרות הבקשות החוזרות ונשנות, ולמרות - קשה להאמין, נכון - שילדינו משחקים בגינות אלו ולכן צפויות להם הפתעות מן הסוג הבלתי רצוי כלל....  

מפגע רביעי

יד נעלמה מסובבת תמרורים, מכופפת אותם, ואפילו מעבירה אותם למיקום אחר, סתם כך, מין השתובבות שכזו.. ילדים? נערים? מתבגרים? המועצה כבר בזבזה סכום לא מבוטל בתיקון והחלפה של תמרורים פגומים.  די !!!!!!!!!

עד כאן הפעם. קחו חלק בחיי הקהילה. 

מכתבים, בקשות, רעיונות יתקבלו תמיד בשמחה והרבה תשומת לב. אפשר לפנות אלינו בכתב:

במזכירות - עבור "עלון בני-דרור", בפקסימיליה - ל- 09-7966003 , בדואר אלקטרוני:  bnei_dror@walla.co.il.  

עלון דרורים 3

עלון בני דרור

גליון מס' 3 - 10.4.2003

 

שלום לכל התושבים.

דבר המערכת

ושוב איתכם - כמעט  "ב- 6 אחרי המלחמה"... לא התחדש הרבה מאז העלון הקודם, ועדיין בשם זמני אשר כנראה ימשיך ללוות אותנו... ובעצם - מה רע בו.

שמחנו לקבל - הללויה - שלושה מכתבים מתושבים, וכמה שיחות טלפוניות. נשוב אליהם במדור חדש (בתקווה שישאר גם בעתיד). עקבנו גם אחר "המפגע התורן" - וגם על כך בהמשך. 

תקציב הועד המקומי, שהוגש לאישור המועצה האיזורית, טרם קיבל אישור, ולכן טרם ידוע מה יהיה תקציבנו הסופי.

לעומת זאת אישרה המועצה כי קיים עבורנו "תקציב בלתי רגיל" לשיפוץ ותוספת בנייה צנועה   במועדון הנוער. אם הכל יתבצע לפי התכנון - נוכל לראות את התוצאה לקראת הקיץ.

בעניין תשלומי הארנונה של בית פרוטיאה - טרם התחדש דבר משמעותי, אולם נקבע מועד לדיון   בבית המשפט. לא נשכח לעדכן אתכם.

ובקצרה:

- בני מצוה נפגשו עם ותיקי המושב - פגישה מעשירה במידע שתרמה להכרת ההיסטוריה וחויות היישוב

- חולקו משלוחי מנות לפורים ע"י בני המצוה לותיקי המושב במסגרת שנת המצווה

בפורים קראנו את מגילת אסתר בבית הכנסת. חוייה מלהיבה, עם הרבה מצב רוח ורעשנים

- חגגנו בערב שירה בציבור במועדון החברים

- הותקנו לוחות מודעות של ועדת "חינוך תרבות ונוער" 

- נחתם הסכם עם חברת איל"א לאיסוף מיכלי שתייה. תמורת מיכלי השתייה שלנו, שיאספו ע"י   הנוער והילדים ובאחריותם, בעזרת תנועת הנוער, תתקבל תמורה שתיועד לשימוש פעילויות     הילדים והנוער.

- כתבו לנו, ומסרו לנו, ש- "מפגשי הנשים" הנערכים מדי חודש זוכים להצלחה גדולה... ביקשו     גם למסור, ולא ידענו אם בעילום שם או לא, ברכות למארגנות המפגשים, אז ברכות לכן ! אגב,   איפה "הגבר" בישוב שיארגן "מפגשי גברים"????? למה יגרע חלקם?

- לקראת סוף חודש זה יערך מאזן רבעוני של התקציב, ובגיליון הבא של העלון נצרף   דיווח על הוצאות בפועל לעומת התקציב.

- כולנו נהיה אסירי תודה לאלו ששכחו לשלם (יש כאלה..) אם יקחו את הדבר לתשומת ליבם וימציאו להנהלת החשבונות את התשלומים המגיעים מהם.

קוראים כותבים:

כותב לנו דני לורברט, בין היתר: "מזמן רציתי לברך אתכם על היוזמה". דני ממשיך ומספר על תקופתו כעורך-כתב-מראיין-משכפל-מגיה, וכיצד התגאה, ובצדק, פעם בשבועיים, ביציר כפיו -  "דף לחבר-בני דרור". דני גם צירף מספר עלונים משנים עברו - אפילו אנחנו, חדשים בישוב, התרגשנו למקרא פיסת הסטוריה זו, ובמיוחד מכך שבראש כל עלון כזה - צוטט שיר, עם מסר מתאים לכל.

תודה, דני, על ברכותיך. אולי תרצה לתרום מאמר?

כותבת לנו זהבה, חברה ותיקה כהגדרתה: "קשה לי לקרוא על הבעיות ... בעיקר על [חוסר] כסף... אין התנדבות?".  אין צורך להוסיף ולו מילה אחת על דבריה אלו.

בהמשך, מעירה זהבה לתשומת ליבנו על החשיכה העוטפת את סביבתו של מועדון החברים - ועל הסכנה הנשקפת לאלו המבקרים בו מעת לעת. נכון, זהבה, גם אנו שמנו לב לכך - ושוב, לדאבוננו, נצטרך להתלות בחוסר תקציב, אבל אולי - בקרוב יחסית - ישתפר המצב. נקווה.

זהבה מביעה צער על כך שחיי הקהילה (חגים, כינוסים) דלים. נכון, חגגנו בשירה בציבור ביום ששי לפני שלושה שבועות, אבל אין בכך די. נשתדל לשפר.

נתקלתם במפגע? דווחו לנו.

גזם

מסלקים אותו ביום א', זוכרים? וביקשנו להערך בהתאם, זוכרים? יש כבר שיפור, רואים. נמשיך כך - ויהיה יפה עוד יותר.

הפקקים (של הבקבוקים, לא בכביש)

יותר טוב, נכון - אבל עוד לא לגמרי....

ומה עם הכלבים?

לא ממש עזר, בעצם - ממש לא עזר, ולאחרונה אפילו דיווחו לנו על מספר רב יותר של כלבים המשוטטים חופשי-חופשי....  אבל אנו עוד מלאי תקווה. לוכד הכלבים נקרא לעזרה, ובקרוב- משמרות התנדבות....

ומצב התמרורים:

בכי רע. נדמה לנו שלא נותר תמרור "נורמלי".

מפגע חדש:

פחיות משקה נזרקות בחופשיות ברחבי המדשאות והכבישים. מה קורה לכם, ילדים ונערים, אתם לא גרים פה? 

עד כאן הפעם.

 

מכתבים, בקשות, רעיונות יתקבלו תמיד בשמחה ותשומת לב. אפשר לפנות אלינו בכתב:  במזכירות - עבור "עלון בני-דרור", בפקסימיליה - 09-7966003 , בדואר אלקטרוני:  bnei_dror@walla.co.il.

 

חג  שמח.   

עלון דרורים 4

עלון בני דרור

גליון מס' 4 - 29.4.2003

שלום לכולכם -

בחרנו להוציא את העלון מוקדם יותר מן הצפוי - ולהקדיש אותו הפעם אך ורק לנושא אחד: 

 הילד הזה שלכם ? 

תרגיל בשלוש מחשבות

עצרו רגע קט. עצמו עיניים. משמאל לביתכם - מתגוררת משפחה נחמדה. מה שקרוי "בית טוב". ילדיהם בבית הספר יחד עם ילדיכם. אולי לא באותה כיתה - אבל באותו בית ספר, באותן הסעות, בחוגים דומים. בכל מקרה - באותו מושב. אולי אפילו מודל לחיקוי, מודע או שלא מודע. הבן של השכנים האלה - כל כך מנומס, תמיד מחייך, אומר "שלום", "תודה", אולי אפילו תלמיד טוב. מימין לביתכם - עוד משפחה נפלאה. ההורים - תמיד מחוייכים, תמיד מוכנים לעזור, חוש הומור מפותח, שכנים למופת. הילדים שלהם - מלאי חיים. בתם - מתבגרת, כבר לא ילדה, עוד לא אשה.  פה ושם חבר, ואין סוף חברות.  בקיצור - כיף של שכנים, חומד של ילדים. מזל שלילדים שלכם יש חברים טובים כאלה, ועוד באותו רחוב.

עכשיו - פתחו עיניים. הפעם הסתכלו על ביתכם. נחמד, נכון? מנוחה ונחלה. גם אתם הורים לילדים. נפלאים לא פחות מאלו של השכנים, ובגלל שהם שלכם - באופן טבעי - אולי אפילו יותר נפלאים מכל הילדים האחרים שבמושב.

ועתה - הרשו לעצמכם להסחף קצת על גבי דימיון פרוע, לסיפור דמיוני - שקרה כמובן במחוזות אחרים. כמובן, לא אצלנו, "לא בבית ספרנו": בעוד חמש דקות אתם עומדים לשמוע צרחות רמות, צעקות צורמות, בכי קורע לב: לא מביתכם - מבית השכנים. ההם, הנחמדים. אתם יוצאים בבהלה החוצה - רק כדי לשמוע שאחד מילדי השכנים נלקח לבית חולים, והשמועה - לעיתים כה קרובות יש לשמועה רגליים - שהזריק לעצמו מנת-יתר של סם. לא עלינו. לא להאמין. אצלנו? במושב הזה? בשכנות לנו? הילד הזה??? באמת לא להאמין. מי יכול היה לנחש? מי יכול היה לדעת?

אצלנו, הרי, זה לא יכול לקרות….

עובדות, עובדות

אז אפשר לנשום לרגע קט לרווחה. הסיפור הזה באמת לא קרה אצלכם, ולא קרה אצלנו, ותפילת אמת בליבנו - אלי, אלי, שלא יקרה לעולם....

אבל - בחודשים האחרונים, למעשה - כשנה וחצי, אנו עדים, מי יותר, מי פחות, ויש שבכלל לא - לתופעות חוזרות ונשנות האמורות להדליק - אצל כל מי שעיניו בראשו וראשו מעל לחול - נורות אדומות, לא, לא נורות, אלא זרקורים אדומים:

התופעה האחת - ונדליזם לשמו. זוכרים/רואים את התמרורים שאפילו אחד מהם כבר אינו שלם? זוכרים את פריצת מיכלי הבקבוקים? זוכרים את הפחיות הזרוקות ברחבי המושב? לאחרונה נוספו למעללים אלו נדנדות שחובלו בכוונה (בגן הציבורי המרכזי בהרחבה) ויצאו מכלל שימוש, ופחי אשפה שהמכסים שלהם נעקרו בכוח ממקומם.

ומאז הקיץ האחרון - תופעה שנייה, הולכת ומתגברת, מדאיגה הרבה יותר, מפחידה מאד: בקבוקים שבורים, זרוקים ליד ניירות כסף, בדלי סיגריות לידם, שאריות חומרי עישון - לפעמים כל אלו "מאורגנים" במקומות שונים, אפילו ציבוריים: בבתים שבנייתם נסתיימה רק לאחרונה, במקלטים הציבוריים, ליד מועדון הנוער, על מדרגות המרפאה, במרפסת של מועדון הותיקים, למרגלות מגדל המים. וכן - גם במקומות מסתור, ליד הפרדס, למשל, וברור לנו שבעוד מקומות שטרם נתגלו. במסתור האחרון שנתגלה - היו גם מזרנים, כסאות, שטיח קרוע - זולה אמיתית, על כל סממניה. למי שעוד לא מבין שאריות המעידות על עישון סמים. ולא מקרה יחיד.

אמונות שבלב שכדאי להשליך

לא מאמינים? או לא רוצים להאמין! גם האמא ההיא, מבית טוב, שסיפרה על המקרה הפרטי שלה בפני אותם חברי המושב שטרחו ובאו - גם היא לא האמינה. השכנים שלה - גם הם לא האמינו שהילד הנחמד שלה, החבר הטוב הזה של הבן שלהם - מעשן/מזריק סמים!! וגם הם, כולם - האמא, השכנים, החברים - גילו כשכבר היה מאוחר, כל כך מאוחר, מדי.

עדיין לא מאמינים? תשאלו שכנים. תשאלו את הנוגעים בדבר בבית הספר. תזדעזעו לשמוע על עדויות לתופעה, אולי מצומצמת, אבל בהחלט קיימת, של העברה, אולי אפילו סחר, של סמים, כמעשה שגרה, ליד גדרות בית הספר, בהפסקות, וגם בזמן השיעורים, ויש להניח שגם בשעות שמחוץ לבית הספר. סמים - רבותי - סמים. סמים על יד, ואולי גם אל היד - של הילדים. הילדים שלנו.

 

מה צריך לעשות, מה - חס וחלילה - צריך לקרות, כדי שגם אתם, אתה, את - הורים - תאמינו, שאחד מן הילדים האלו יכול להיות שלכם?

חומר (מן הסוג הנכון) למחשבה

אנחנו חושבים, כהורים, שאנחנו בסדר. כולנו בסדר. גם הילדים, תודה, כולם בסדר. כל כך קל לנו, הורים, להאמין שבאמת הכל בסדר. הרי אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, לא הורים מכים, לא יצאנו לתרבות רעה, ואולי אנחנו אפילו לא מעשנים סיגריות, ומקפידים שהילדים ילכו לבית הספר, וחוגגים להם ימי הולדת, וקונים מתנות, ויוצאים אולי לטיולים משותפים, ומגיעים ליום הורים. אף אחד הרי לא התריע על משהו חריג באופן כזה שיכול לעורר דאגה, או חשש. אז מה אתם שם, בועדת חינוך, בעלון, מבלבלים לנו את המוח? מה, אנחנו לא מכירים את הילדים שלנו??

אז תגידו, הורים: האחריות המוחלטת לילדים שלכם לא מוטלת עליכם, ורק עליכם? למה אתם מצפים, שהשכנים/המורה/המנהל יגידו לכם? אנחנו לא מציעים שכל אחד מכם, הורים, יתחיל לחשוב שהילד שלו מעשן סמים. אנחנו גם לא מציעים "ועדת חקירה". אנחנו רק אומרים לכם, לנו, לכולנו - עובדות הן עובדות: התופעה קיימת. כאן, אצלנו. נכון, מי שרוצה לטמון ראש בחול יאמר שלא מדובר בילדים - אלא במבוגרים (נו, באמת..) או בילדים "שאינם שלנו", שבאים "מבחוץ", ממקומות אחרים (יש מישהו שמוכן לחתום על כך?). אז אולי יש איזה סיכוי קטנטן שלא מדובר בילדים שלנו - אבל העובדות מצביעות על כך שמדובר בילדים שלנו. ולא ננקוב כמובן מעל דפי העלון הזה בשמות הילדים שכבר נצפו במעשים כאלה על ידי תושבים, וילדים אחרים, וכתוצאה - "מסומנים" על ידי שכנים, וילדים של שכנים אלו, כ - "ילדים מועדים לפורענות".

לא נתפסנו להיסטריה - אבל כן, בהחלט, נתפסנו לדאגה עמוקה. במושב חיים אנשים רבים המבינים את הקלות הבלתי נסבלת שבה יכול מעשה משובה של גיל הנעורים להתגלגל, בלי משים, בלי כוונה, בשביל "הכיף", למען ובשם הסקרנות, לחומרה הבלתי נסבלת של תוצאותיו.

המרחק  

המרחק בין -

- ריקת אשפה לרשות הרבים,

- לפריצת מיכלי בקבוקים,

- לכיפוף תמרור או הסרתו או החלפתו באחר,

- להשחתת רכוש ציבורי,

- לעישון סיגריות,

- לעישון נרגילה עם טבק רגיל,

- לעישון נרגילה עם טבק מעורב בחומרים כימיים בלתי מזוהים,

- לעישון סמים,

- להזרקת סמים -

 אינו גדול כל כך כפי שאנחנו אולי חושבים או מעדיפים לחשוב.

מה עושים

בישיבת הועד המקומי האחרונה, בנוכחות נציגים של ועדת החינוך במושב, ובברכתו המלאה של הועד, הוחלט להפנות את הנושא כולו לידיעתה ולטיפולה של רשות הרווחה במועצה האיזורית. נושא כזה אינו יכול להשאר בתחום טיפולו של ועד מקומי - הועד, והעלון, אינם אנשי מקצוע בתחום הזה, ולעד גם אין את הכלים המקצועיים והאמצעים המתאימים להתמודד עם נושא כזה. יחד עם זאת, אם התופעה לא תפסק או לפחות תבלם - לא יהא מנוס, לטובת כולנו, לטובת ילדינו לפנות לגורמים נוספים.

כל שנשאר לעשות הוא להתריע בפני כל ההורים: פקחו עיניים לרווחה. אל תהססו "להכנס לחיים של הילד" - זו באמת יכולה להיות שאלה של חיים. שלו - ושלכם. כל כך הרבה פעמים שמענו, מאוחר מדי, "אילו רק ידענו". אל תהססו לשאול את ילדיכם שאלות, גם אם הן נוקבות. עם מי יוצאים לבלות? איפה מתכנסים בערב? אצל מי? מה התכניות? מה זה המועדון הזה שאליו נוהרים בימי ששי? למה "יוצאים קבוע" לשיטוט סתמי בחוצות המושב עד השעות הקטנות של הלילה? למה לא עדיף סרט? כאלה שאלות, ועוד, ועוד. הטלת אחריות על ילד מתבגר אין פירושה הסרת אחריות מכתפי ההורים, ועודף "חופש הילד" יכול בקלות רבה להתפרש כ- "רשיון" לאנרכיה התנהגותית.

הורים - אתם יוצאים לטייל ברגל בערב? חוזרים הביתה בלילה? פקחו עין, שימו לב. ראיתם חברים של ילדיכם במקומות אפלים בשעות בלתי מקובלות? דברו עם ילדיכם: "אמור לי מי חברך....". תנו לילדים לקרוא את העלון הזה. שוחחו איתם על הנושא. בדקו, וודאו, הדקו פיקוח.

טיפול מונע.

לטעמנו - זה שם הסיפור: זה כמעט כל מה שניתן לעשות - וזה לא מעט.

אנחנו עושים טיפול מונע בתחזוקת הבית, הגינה, המכונית, הבריאות שלנו. ברור למה - כדי שהמצב שלהם לא יתדרדר מחוץ לשליטה. נכון - לבית, גינה, מכונית - יש תחליף. לבריאות - לא. גם לא לילדים. וחלק גדול מן התופעות האיומות האלו אפשר למנוע, במאמץ לא גדול במיוחד ועם סבירות  ריאלית מאד, גבוהה מאד, להצליח.

 

וזו, ללא הגזמה, יכולה להיות שאלה של חיים ומות.

בקרו בחנות הספרים של סטימצקי, או בצומת ספרים. יש ספרות טובה בנושא. ועדת החינוך ארגנה סדרת הרצאות על סמים ומניעת השימוש בהם - שתתחיל בקרוב. בואו לשמוע, ללמוד - אל תשארו שאננים, אל תגידו "אצלנו זה לא יקרה".

כמו שכולנו יודעים - זה קורה במשפחות הטובות ביותר.

אנו, בעלון, נמשיך לעקוב, לדווח, להתריע. תנו לנו יד.

bottom of page