top of page

משפחת ברגר

תמונה משפחתית

כאן יכתב מידע על המשפחה, מתי עלו לארץ (אם ותיקים הם), מתי ואיך הגיעו לבני דרור, ילדיהם, באיזה ענפים עבדו, כיצד היו חלק מהקהילה.

תמונות משפחתיות

לחיצה על תמונה תגדיל אותה. ניתן לשלוח תמונות נוספות ע"י 'הוספת תוכן' בתפריט

ראיון וידאו במסגרת דו שיח ראשוני בני דרור

זהבה ברגר מספרת על הנקודה ההתחלתית בבני דרור תחת האקליפטוסים

bottom of page