top of page

משפחת אבידוב (שיינבלום)

תמונה משפחתית

כאן יכתב מידע על המשפחה, מתי עלו לארץ (אם ותיקים הם), מתי ואיך הגיעו לבני דרור, ילדיהם, באיזה ענפים עבדו, כיצד היו חלק מהקהילה.

תמונות משפחתיות

לחיצה על תמונה תגדיל אותה. ניתן לשלוח תמונות נוספות ע"י 'הוספת תוכן' בתפריט

לתצוגה מס' דפים, ניתן לדפדף. לחיצה על הדף הסרוק יגדיל למסך מלא.

ראיון וידאו במסגרת דו שיח ראשוני בני דרור

אהרון אבידוב שיינבלום מסביר מדוע בני דרור שרדו כמושב שיתופי כל כך הרבה זמן

bottom of page